Waar komt de naam
Sana Sini vandaan?
Sana Sini betekent in
het Maleis daar en hier.
Waarmee wij uitdrukking
geven aan het idee van
een beetje van daar;
de Molukken, Azië en
van hier (Nederland).